Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

ALZHEIMER TREFPUNT op donderdagavond 19 maart

Het thema  is: “Dementie en de rol van de casemanager”.
Een casemanager kan een enorme steun zijn, wat kun je precies verwachten van een casemanager en hoe vind je een casemanager?

Een dementie, ook wel genoemd een “haperend brein” heeft grote gevolgen voor de persoon met dementie en de omgeving. Het valt dan vaak niet mee je weg te vinden in het woud van regels en instanties. Iemand die die weg wel weet en daarbij hulp kan bieden is de “casemanager”, veelal een verpleegkundige die van het begeleiden van mensen met een dementie zijn of haar werk heeft gemaakt. De casemanager is onafhankelijk en het vaste aanspeekpunt voor de persoon met dementie en de mantelzorgers. Hij of zij geeft informatie, advies, begeleiding en voorlichting en kan de nodige zaken regelen. Gespreksleider Elsbeth Holz, gaat in gesprek met Alice Aberkrom, casemanager bij het DOC-team van Parnassia. Zij gaan het hebben over wat de casemanager allemaal kan doen voor zowel de persoon met dementie als de naasten en hoe je een casemanager kunt vinden.

Tijdens de avond is er gelegenheid om met elkaar over het onderwerp in gesprek te gaan en tot het stellen van vragen.

Niet alleen mensen uit Uitgeest, iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren en professionals. Het belooft een bijzondere avond te worden.

Wat kunt u verwachten?
De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt worden deze mensen geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook over andere onderwerpen, te stellen. Ook is er  een tafel met brochures van Alzheimer Nederland en andere literatuur om thuis nog eens rustig na te lezen.

 

Donderdag 19 maart, ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, eindigt rond 21.00 uur.  Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. De toegang is gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.