Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

CORONA PROTOCOL

CORONA PROTOCOL

Op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio Noord Kennemerland en het RIVM heeft de Stichting Uitgeester Senioren de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
U bent welkom in het dorpshuis, waar de activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:

• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Bij binnenkomst handen wassen met handgel.
• Was uw handen regelmatig met zeep en water.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg.
• Schud geen handen, ofwel heb geen fysiek contact.
• Laat tafels en stoelen staan.
• Reinig voor- en na toiletbezoek deurklink, spoelknop, kraan en toiletbril.
• Respecteer de regels en neem uw verantwoordelijkheid.
• Hang uw jas over uw stoel (niet aan de kapstok).
• Volg de aanwijzingen van de dienstdoende beheerder op.
• Draag een mondkapje en/of kuchscherm tijdens het lopen door de ruimtes. Bij het zitten en sporten mag het af.

Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten:
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koortsachtig gevoel, koorts óf elk ander gevoel van ziek zijn, gevoel van malaise. Heeft uw huisgenoot (ook milde) ziekteverschijnselen in combinatie met koorts (38 graden Celsius of meer)? Blijf thuis. (08-10-2020)