Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

NIEUWE DEELNEMERS WELKOM bij DENK & DOE CLUB

De Denk & Doe Club is een club voor senioren die in een vertrouwde omgeving met elkaar een gezellige middag willen hebben, nieuwe contacten willen maken, over dingen willen nadenken en zich willen uiten met leeftijdgenoten. En vergeet u af en toe wel eens wat, dat is geen enkel probleem, u kunt gewoon bij ons aan alles mee doen.

Het programma bestaat uit drie onderdelen.
We beginnen met koffie en thee en even bijkletsen. Vervolgens gaan we samen de krant lezen en praten over verschillende onderwerpen.
Daarna zijn er wisselende activiteiten: creatieve- en bewegingsactiviteiten, spelletjes, lezingen over diverse onderwerpen, geheugentraining enzovoort.
We spelen in op wat een ieder kan en wil.
Er is ook voldoende tijd voor individuele activiteiten, zoals leren omgaan met tablet/telefoon of dammen/schaken. Soms maken we samen een uitstapje.

De Denk & Doe Club is een initiatief van de gemeente Uitgeest, MaatjeZ  en de Stichting Uitgeester Senioren.

Start op 7 september. Wekelijks op maandag van 13.30 – 16.15 uur, € 3,50 per keer. Aanmelden bij Margreet Bult, tel.nr. 311146 of bij Ria van Munster, tel.nr. 222471.