Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

DENK & DOE CLUB op maandagmiddag – nieuwe deelnemers welkom

Dit is een club voor senioren die in een vertrouwde omgeving met elkaar een gezellige middag willen hebben, nieuwe contacten willen maken, over dingen willen nadenken en zich willen uiten met leeftijdgenoten. En vergeet u af en toe wel eens wat, dat is geen enkel probleem, u kunt gewoon bij ons aan alles mee doen.

Het programma bestaat uit drie onderdelen.
We beginnen met koffie en thee en even bijkletsen. Vervolgens gaan we samen de krant lezen en praten over verschillende onderwerpen.
Daarna zijn er wisselende activiteiten: creatieve- en bewegings- activiteiten, spelletjes, lezingen over diverse onderwerpen, geheugentraining enzovoort. We spelen in op wat een ieder kan en wil.
Er is ook voldoende tijd voor individuele activiteiten, zoals leren omgaan met tablet/telefoon of dammen/schaken. Soms maken we samen een uitstapje.

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar Dorpshuis de Zwaan te komen? U kunt gratis gehaald en gebracht worden. Tel.nr. 319020.

Wekelijks op maandag van 13.30 – 16.15 uur (het hele jaar door, behalve op nationale feestdagen zoals 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en in de kerstvakantie).
kosten € 3,50 per keer.
Aanmelden bij Margreet Bult, tel.nr. 06 26 64 25 71 of Wilma Stuijfbergen tel.nr. 06 52 65 46 38.

De Denk & Doe Club is een initiatief van de gemeente Uitgeest, MaatjeZ en de Stichting Uitgeester Senioren.