Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

DENK EN DOE CLUB elke maandag

DENK EN DOE CLUB
De Denk en Doe Club is bedoeld voor mensen met lichte geheugenproblemen en niet aangeboren hersenletsel.
Als u merkt dat u minder contacten krijgt, soms wat vergeetachtig bent, dat veel dingen iets te snel gaan… kom dan gezellig naar deze club. Het programma bestaat uit samen koffie/thee drinken, spelletjes doen, knutselen en schilderen, bewegingsactiviteiten en leren omgaan met tablet/telefoon en whatsapp. Er zijn 2 vaste begeleidster aanwezig en ook de mantelzorgconsulent is aan de club verbonden.
De Denk en Doe Club is een initiatief van de gemeente Uitgeest, MaatjeZ en de Stichting Uitgeester Senioren.
Wekelijks op maandag van 13.30 – 16.30 uur, in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. Vooraf aanmelden is wenselijk bij Margreet, tel.nr. 311146 of bij Ria, tel.nr. 222471.

Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar Dorpshuis de Zwaan te komen, u kunt gratis gehaald en gebracht worden door een vrijwilliger van de Hulpdienst. Belt u tel.nr. 319020 op maandag of dinsdag tussen 09.00 – 10.00 uur.

VRIJWILLIGER(ST)ER(S) GEZOCHT VOOR DENK EN DOE CLUB
De Denk en Doe Club heeft 2 vaste begeleidsters, maar is nog op zoek naar vrijwilligers voor de flexpool. Wij zijn op zoek naar goed Nederlands sprekende vrijwilligers met affiniteit voor ouderen. Geduld en rust zijn belangrijke eigenschappen bij deze doelgroep. Als u ervaring heeft met de dagbesteding dan is dat zeker een pré.
De werkzaamheden vinden elke maandagmiddag van 13.30 – 16.30 uur plaats. Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden wij het fijn om er minimaal één extra begeleid(st)er per middag bij te hebben.
Informatie bij Margreet, tel.nr. 311146 of Ria, tel.nr. 222471.