Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

EXCURSIE: DE GROTE SURINAME TENTOONSTELLING op woensdag 20 november in Amsterdam

Deze tentoonstelling brengt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, die samen-kwamen in het land. Musea, archieven en particulieren in Suriname en Nederland werkten mee en het verhaal wordt verteld door Suri-namers zelf. Een groots verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke repu-bliek van vandaag.
Woensdag 20 no-vember, verzame-len 09.05 uur op station Uitgeest, vertrek trein 09.18 uur. Kosten € 6,– met MK en € 21,– zonder MK. Dit is inclusief entree, audio-tour en koffie thee en ex-clusief reiskosten. Opgeven op het kantoor van de S.U.S.

Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefoon.: 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net.