Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

ACTIVITEITEN S.U.S en Soos

De Stichting Uitgeester Senioren volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de gemeente UitgeestĀ met betrekking tot het coronavirus.

Gezien de aangescherpte maatregelen zijn er dit seizoen geen activiteiten meer.Ā Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden.
We hopen u in het nieuwe seizoen, in september, weer te zien.
Indien mogelijk wordt per 1 juni gestart met:
- damesbiljarten op woensdag van 10.00 – 12.00 uur
- herenbiljarten op woensdag-, donderdag- en vrijdag van 13.30 – 16.45 uur
- fietsen op E-bike op woensdag, verzamelen om 9.00 uur, vertrek om 9.30 uur.
Alleen na goedkeuring van het protocol door de gemeente en volgens het naleven van de strikte regels van het RIVM.
Definitieve start wordt bekend gemaakt zodra daar meer informatie over is.
Houdt u de website (www.uitgeestersenioren.nl) in de gaten voor actuele informatie.
Voor vragen en/of informatie kunt u bellen 31 90 20 of mailen: s.u.s@inter.nl.net.

Update 18-05-2020.