Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

OPFRIS BIJEENKOMST VERKEERSTHEORIE op donderdag 12 maart

Zou het u nog lukken om te slagen voor uw theorie-examen? Hoe zat het ook alweer met al die borden en regels? In de loop der jaren is er veel veranderd in het verkeer en is uw kennis misschien wat weggezakt.
Tijdens deze opfrisbijeenkomst verkeerstheorie zal Jaap Bunk van politie Noord-Holland aan de hand van een powerpointpresentatie onder andere aandacht besteden aan de veranderde verkeers- en
voorrangsregels. Ook komen vervoersmiddelen (scootmobiel, rollator) en regels rondom het rijbewijs aan de orde. Er is gelegenheid tot vragen stellen en het bespreken van specifieke verkeerssituaties.

Deelname heeft geen consequenties voor uw rijbewijs.
Donderdag 12 maart van 09.30 tot ongeveer 11.00 uur. Kosten € 3,– inclusief koffie/thee. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen.

Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, 1ste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefoon.: 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net