Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

De Stichting Uitgeester Senioren is opgericht met als doel: “Het bevorderen van het welzijn van de senioren in Uitgeest”.
Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, het coördineren daarvan en het hiertoe beschikbaar stellen van ruimte.

De Stichting Uitgeester Senioren bereikt haar doelstelling:
Door het beschikbaar stellen van ruimte, het coördineren van activiteiten, het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, scholing, kennisoverdracht en voorlichting, het instellen van werkgroepen, het samenwerken met andere rechtspersonen en organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen.

De Stichting Uitgeester Senioren is dagelijks te vinden in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest.
De activiteiten vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 17.00 uur.
U bent als senior (ook al maakt u geen gebruik van onze activiteiten) dagelijks welkom in Dorpshuis de Zwaan, voor een kopje koffie of thee. (tegen een geringe vergoeding), een praatje of het lezen van de krant.