Stichting Uitgeester Senioren Middelweg 5 1911 EA Uitgeest tel: 0251-319020 s.u.s@inter.nl.net

Nieuws

SAMEN DENKEN & DOEN elke maandagmiddag

Een gezellige groep mensen die open staat om nieuwe mensen te ontmoeten.
Kom erbij! Vooraf aanmelden is niet nodig. Open inloop.

VOOR WIE IS SAMEN DENKEN & DOEN?
Dit is voor senioren die in een vertrouwde omgeving met elkaar een gezellige middag willen hebben, nieuwe contacten willen maken, over dingen willen nadenken en zich willen uiten met leeftijdgenoten.

WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN?
Het programma bestaat uit drie onderdelen.
We beginnen met koffie en thee en even bijkletsen. Vervolgens gaan we samen de krant lezen en praten over verschillende onderwerpen.
Daarna zijn er wisselende activiteiten: creatieve- en bewegingsactiviteiten, spelletjes, lezingen over diverse onderwerpen, geheugentraining enzovoort. We spelen in op wat een ieder kan en wil.
Er is ook voldoende tijd voor individuele activiteiten, zoals leren omgaan met tablet/telefoon of dammen/schaken. Soms maken we samen een uitstapje.

ALGEMENE INFORMATIE
SAMEN DENKEN & DOEN vindt elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.15 in Dorpshuis de Zwaan plaats.
Er zijn 2 vaste deskundige begeleidsters aanwezig.

Gratis toegang. Alleen een kleine bijdrage voor koffie/thee.
Vooraf aanmelden niet nodig.
Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar Dorpshuis de Zwaan te komen? U kunt gratis gehaald en gebracht worden door de Hulpdienst Uitgeest. Tel.nr. 0251-319020.

Informatie bij Margreet Bult tel.nr. 06 26 64 25 71 en bij Ria van Munster 06 38 22 00 13.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Namens het Team SAMEN DENKEN & DOEN
Margreet Bult, Ria van Munster en Yvette Henriquez